Súčasnosť asociácie

Milé kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

Doba rýchlo beží a to, čo sme plánovali včera, je už dnes minulosťou. Prihováram sa Vám v mene výkonného výboru a poradného výboru, ale i v mene svojom, že novou webovou stránkou chceme nastúpiť novú etapu fungovania asociácie. Naša asociácia už nie je schopná konkurovať seminárom a konferenciám jednotlivých vydavateľstiev z hľadiska ekonomického, ale je schopná konkurovať z hľadiska ľudského potenciálu. Asociácia združuje učiteľov zo všetkých stupňov vzdelávania, a preto má v sebe potenciál byť platným členom odborného dialógu. A tento odborný dialóg chceme opäť uviesť do praxe.

11. ročník medzinárodnej konferencie SAUA/SATE sa bude konať 31. augusta 2012 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a jednou z výziev je začať odborný dialóg na všetkých úrovniach vzdelávania. Počas plánovanej konferencie by sme chceli otvoriť témy zaťaženosti učiteľa anglického jazyka a jeho profesijný rast a nastavenia úrovne maturitnej skúšky.

Odborný dialóg plánujeme viesť i prostredníctvom novej webovej stránky. Radi by sme umožnili učiteľom deliť sa o svoje skúsenosti a zverejňovať to, čo považujú za funkčné a opodstatnené v cudzojazyčnom vzdelávaní. Zriadime samostatné okienko, ktoré bude slúžiť na výmenu profesijných skúseností a odkazov na dobrý zdrojový dokument ľahko uplatniteľný v praxi.
Tešíme sa na spoluprácu a dúfame, že s tými, ktorí chcú patriť do rodiny angličtinárov na Slovensku, sa stretneme na tohtoročnej konferencii.

                                                                                 Jana Bérešová
                                                                               prezidentka SAUA/SATE