Membership

Oznamy pokladníka SAUA/SATE

Rok 2012 -  výška členského príspevku 10 EUR (v čom je zahrnutý 1 SIG)
Poplatok za každý vybratý SIG navyše, je plus 2 €

 

Systém platenia členského príspevku:

  • plati sa  raz ročne, vždy k 1.1. nasledujúceho roku pre starých členov
  • noví členovia budú platiť podľa obdobia prihlásenia

Ak starý člen zabudne zaplatiť príspevok a chce ho zaplatiť dodatočne v priebehu roka, je povinný uhradiť plnú výšku členského príspevku t.j. 10 € za predchádzajúci rok, prípadne aj za predchádzajúce obdobie, za ktoré neplatil.

Prosíme Vás, aby ste platby uhrádzali bankovým prevodom, alebo formou Interentbank.

Nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť  vaše meno, prípadne členské číslo a rok za ktorý zasielate platbu (napr. 2011 alebo v prípade, že doplácate predchádzajúci rok alebo roky, tak 09,10,11.)

 

Ako sa stať členom

Prihláška nového člena