1. národná ELT konferencia / The First National ELT Conference

1 - 3 október, 1992 / October 1 -3, 1992

Miesto Bratislava / Place Bratislava Organizačný výbor / Organising Committee

Organizačný výbor / Organising Committee
Zuzana Lukačková
Gabriela Dorňáková
Darina Marčeková
Máia Kočanová
Jana Pramuková
Viera Mochnáčová
Eva Hrašková
Milica Roháčiková
Simon Gill /British Council/
John Wheeler / USIS/
Paul McCullough /Longman ELT/