10. Národná konferencia SAUA-SATE (Deadline na prihlásenie bol posunutý, poplatok znížený - stále je možné prihlásiť sa, najneskoršie však do 3.9. - neváhajte !)

Slovenská asociácia učiteľov angličtiny
Slovak Association of Teachers of English
SAUA/SATE

Vážení priatelia,
Slovenská asociácia učiteľov angličtiny SAUA/SATE v spolupráci  s  Trnavskou Univerzitou v Trnave organizuje v dňoch 9. - 10. septembra 2010
10. medzinárodnú konferenciu učiteľov anglického jazyka,
na ktorú vás srdečne pozývame prezentovať ponuku vašej spoločnosti.

prílohe Vám posielame prihlášku na konferenciu
Registration form for Publishers a Speaker´s Proposal Form.
Speaker’s Form vyplňte len v prípade, ak máte záujem uskutočniť seminár, ktorý bude zaradený do programu konferencie.
Vystavovatelia neplatia konferenčný poplatok, iba poplatok za prenájom priestoru, v prípade záujmu o worshop alebo talk je potrebné konferečný poplatok uhradiť.

Na stiahnutie:


Daily card 2010  
Registration form publishers  
Registration form  
Speaker proposal form  

Organizátori ponúkajú výstavný priestor (1m²= 15 €) na celú dobu trvania konferencie takto: Priestory sa nachádzajú na chodbách pri miestnostiach workshopov vo výklenkoch chodieb, počet stolov nie je záväzný, uvádzam ho iba informatívne, ich počet si môžete zvoliť ľubovoľne. K dispozícii sú stoly 120x180 cm a školské lavice 60x120 cm.

1,5     m2     =     22,50     EUR     (cca 2 šk. lavice)
3,0     m2     =     45,00     EUR     (cca 4 šk. lavice)
3,5     m2     =     52,50     EUR     (cca 6 šk. lavíc)
5,0     m2     =     75,00     EUR     (cca 1 stôl + 1 šk.lavice)
7,0     m2     =     105,00   EUR     (cca 2 stoly)
10,0   m2     =     150,00   EUR     (cca 3 stoly)

Prosíme, vyznačte na priloženej prihláške požiadavku na stravu, ubytovanie, záujem o výstavnú plochu a účasť na recepcii.
Prihlášku je potrebné zaslať do 30.júna a platbu je potrebné uhradiť na účet SAUA/SATE (uvedený na prihláške) najneskoršie do 15.augusta 2010.

S pozdravom,

Jana Pramuková,

Organizačný výbor, pokladník SAUA/SATE
Jasovská 3
851 07 Bratislava
saua.sate@gmail.com