4. národná SAUA/SATE konferencia / The Fourth National SAUA/SATE Conference “ TEACHING TO LEARN – LEARNING TO TEACH”

“TEACHING TO LEARN – LEARNING TO TEACH”

18 – 20 September, 1998 / September 18 – 20, 1998

Miesto Žilina / Place Žilina

Organizačný výbor / Organising Committee
Hlavňová Anna
Samolová Jana
Súkeníková Jana
Phil Dexter
Hamáriková Janka
Fedorčíková Iveta
Dorňáková Gabriela
Marčeková Darina
Pramuková Jana
Tandlichová Eva