5. národná SAUA/SATE konferencia / The Fifth National SAUA/SATE Conference “ ARE THERE STILL NEW WAYS IN THE ART OF ELT ?”

“ARE THERE STILL NEW WAYS IN THE ART OF ELT ?”

10 – 12 Október, 2000 / October 10 – 12, 2000

Miesto Bratislava / Place Bratislava

Organizačný výbor / Organising Committee
Dorňáková Gabriela
Tandlichová Eva
Pramuková Jana
Hrubčínová Božena
Bačová Viera