6. národná SAUA/SATE konferencia / The Sixth National SAUA/SATE Conference “ EFLT – TEACHER OR LEARNER CENTRED”

“EFLT – TEACHER OR LEARNER CENTRED”

29 - 31 August, 2002 / August 29 – 31, 2002

Miesto Prešov / Place Prešov

Organizačný výbor / Organising Committee
Straková Zuzana
Cimermannová Ivana
Demjanová Lívia
Kačmárová Alena
Prčíková Marianna
Zvirinská Zuzana
Dorňáková Gabriela
Tandlichová Eva
Pramuková Jana