7. ročník konferencie v Kutnej Hore

Regionálne centrum Asociáce učiteľov angličtiny Kutná Hora

srdečne pozýva učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov materských, základných, stredných, vyšších a vysokých škôl na 7. ročník konferencie a prakticky zameraných seminárov 

                               ALTERNATIVY

pod patronátom starostu mesta, 2. fabruára 2007 zameranej na 3 aktuálne oblasti:
* Využitie ICT v bežnej výuke
* eTwinning
* Pomoc žiakom a študentom so špecifickými potrebami - SPU/dyslexia, mimoriadne nadaní žiaci, ...
* Alternatívne prístupy k výuke, podpora študentov, autonómne učenie

Akcia je akreditovaná MŠMT ČR. Ak sa chcete zúčastniť, prosíme, kontaktujte nás. Ak máte záujem predniesť vlastnú prezentáciu, vyplňte formulár pre prezentujúcich. Svoje prihlášky posielajte už teraz a využite znížený konferenčný poplatok.

Kontaktné web stránky: www.atecr.cz, www.amate.cz, www.matmice.com/home/partnerstvi

Regionální centrum AUA ČR, ICV&Jazyková škola, Ostašova 524, 284 01 Kutná  Hora

Tel/fax: 327 516 913

e-mail:  jilkova.icvkh@tiscali.cz