8. národná SAUA/SATE konferencia / The Eigth National SAUA/SATE Conference

"LOOKING FOR THE ROLE OF COMMUNICATION IN CURRENT ELT IN THE WORLD"

Rakovice, Slovakia 16. - 18. November 2006
Organizačný výbor / Organisation Committee
Eva Tandlichová (President SAUA/SATE)
Jana Pramuková (Treasurer SAUA/SATE)
Božena Hrubčínová (Secretary SAUA/SATE)
Eva Justová (Language School Rakovice)

Obrazová galéria / Gallery