Battery Charger - príspevok

Milé kolegyne.

     Vo svojom prvom príspevku som písala o našom projekte „Battery Charger“, ktorým chceme pomôcť učiteľom angličtiny pravidelnými dvojhodinovými stretnutiami raz do mesiaca. A zároveň som Vám sľúbila, že sa ozvem po našom prvom stretnutí.

     Konalo sa  15. mája a zišlo sa nás sedem. Osobne ma potešilo, že všetky sme boli zo základných škôl, pretože na konferenciách organizovaných asociáciou tvoria „základniarky“ menšinu.

     Prvou prednášajúcou bola naša kolegyňa zo Starej Turej, Anka Haverová. Porozprávala nám o čítaní na hodinách angličtiny, a to o čítaní na pokračovanie, o aktivitách pred čítaním a po čítaní a odporučila nám knižky vhodné pre deti rôznych vekových kategórií.

     V ďalšej časti stretnutia sme diskutovali o teste pre žiakov 4. ročníka. V mnohých školách sú deti piateho ročníka vyberané do jazykových tried. Keďže do našej školy (ako aj do mnohých iných) prídu deti z priľahlých dedín, budú písať jazykový test spolu s našimi deťmi. Avšak neučia sa z tých istých učebníc, čiže prebrané učivo je v niečom rozdielne. Spoločne sme test upravili tak, aby zodpovedal viacerým učebniciam. Výsledok našej práce si môžete pozrieť a prediskutovať aj s Vašimi kolegyňami.

     Budeme veľmi radi, ak nám napíšete svoj názor, prípadne čo by ste v teste zmenili, pridali, či vynechali.

     Naše ďalšie stretnutie sa bude konať v septembri. Na tejto stránke budeme uverejňovať materiály a nápady  ktoré spoločne zozbierame a dúfame, že budú prospešné aj Vám.

 

                                 S pozdravom  Zuzana Cambelová.