Medzinárodná konferencia IATEFL

 

Medzinárodná konferencia IATEFL

     V dňoch 18. – 22. 4. 2007 sme sa s Mariannou Boršovou a Zuzanou Cambelovou zúčastnili medzinárodnej konferencie IATEFL (Medzinárodnej organizácie učiteľov anglického jazyka) v Aberdeene v Škótsku 

Konferencia bola veľmi bohatá a plodná. Všetky tri sme získali veľa pre našu prácu so žiakmi a študentami. Moje kolegyne sa vyjadria samé. Ja budem spomínať najmä na Associate Day, teda deň venovaný práci asociácií zo 70 krajín, ktoré sú pridruženým členom IATEFL. Viedla ho Sara Hannam, ktorá je koordinátorkou. Potom sme rokovali o niektorých otázkach, ktoré Vám chcem teraz sprostredkovať, pretože sa budú týkať našej práce v asociácii.

      IATEFL vydáva newsletter pod názvom VOICES, ktoré si môžete prečítať na webstránke www.iatefl.org. Má novú  zostavovateľku, ktorá požiadala o príspevky, námety i kritiku. Jednu stránku tvoria aj informácie o práci asociácií. Bolo by vhodné, aby najmä SIGy informovali o svojich podujatiach. Na tejto webstránke je aj databáza článkov na rôzne témy pre cudzojazyčnú triedu. Možno ju využívať. Zároveň sa tvorí databáza prednášateľov. Ak máte vo svojom regióne schopného učiteľa z praxe, ktorý/á sa nebojí vystúpiť pred publikom v inej asociácii, pošlite nám na výbor meno a niečo o ňom/o nej. Pošleme ich do IATEFL a možno ich pozvú na konferenciu do inej asociácie v Európe.

Konferencia mala veľmi dobrú výstavku a spoločenský program, najmä vychádzky k pamiatkam a do okolia.

Chcem ešte upozorniť na niektoré podujatia, ktoré avízujú SIGy IATEFL:

Learner Autonomy SIG

Learner Autonomy in Language Learning Widening the Circle
Saturday 12th May      University of Warwick, UK

 

IATEFL Testing SIG

The Common European Framework of Reference for Languages
Friday October 19th – 20th 2007 Grand Hotel Adriatic, Opatija, Croatia

 

Pronunciation SIG

Practical Pronunciation Poiters
7th July  City University London UK

Research SIG

Exploring English Language Learning and Teaching
5-6 October 2007 Konin, Poland

 


Prof.Eva Tandlichová,PhD