Mobility of foreign language teachers in Europe

Milé kolegyne a kolegovia.

   SAUA/SATE bola oslovená participovať na trojročnom projekte Mobility of foreign language teachers in Europe. Projekt je zameraný na výmenu informácií o postavení učiteľov cudzích jazykov v Európe, o ich pracovných a iných problémoch a názoroch na výučbu a pod. Celý projekt bude realizovaný elektronickou formou a je potrebné reagovať na podnety od koordinátora, ktorým je Universidad Oberta de Catalunya, Department of Humanities and Philology a jeho člen Miquel Strubell.
    V tejto fáze je treba vstúpiť na webovskú stránku www.uoc.edu/in3/mobility, kliknúť na Questionnaire, vyplniť ho a odoslať elektronicky čo najskôr, lebo je prístupný len do 28.2.2006 a sme jediní, ktorí to ešte neurobili.
    Ďalej, od tohto týždňa začína fungovať Discussion Forum tiež cez tú istú stránku, ale treba kliknut na Discussion Forum. Téma je What factors influence foreign language teachers from your country in decidimg to go and work in the country/ies where the language they teach is spoken? Are these factors different from those of other countries?
    Kazdý týždeň sa bude téma meniť.
    Prosim vás, aby ste vyplnili dotazník a odoslali ho. Myslim, že aj vstup do diskusií bude zaujímavý.

            Prof. Eva Tandlichová,PhD
            prezidentka