Stretnutie učiteľov angličtiny myjavského regiónu v rámci projektu "Battery Charger for Unplugged Teachers"

Milé kolegyne,

Už piaty raz sme sa stretli s učiteľkami angličtiny myjavského regiónu v rámci nášho projektu „Battery Charger for Unplugged Teachers“. Stretnutie sa konalo na našej základnej škole a venovali sme sa webovým stránkam vhodným pre učiteľov AJ.

Navzájom sme si ukázali, z ktorých stránok čerpáme priamo na vyučovaní, kde sú prospešné  námety na hry, celé prípravy a podobne. Keďže máme k dispozícii aj interaktívnu tabuľu, predviedli sme si, ako sa dajú rôzne materiály z týchto stránok pri práci s ňou.

Tu sú stránky, ktoré sme si na stretnutí vyskúšali:

http://claudia.englishforchildren.blogspot.com
stránka entuziastickej učiteľky zo Španielska, ktorá tu uverejňuje svoje prípravy a námety od roku 2006. Nájdete na nej aj piesne a pracovné listy.

www.umass.edu/aesop/fables.php
Ak sa Vám táto stránka nedá nájsť, nájdete ju cez Google pod heslom Aesop fables.

Sú na nej mnohé Ezopove bájky spracované formou prezentácií, veľmi vhodné aj na čítanie priamo z tabule alebo projektoru. Takmer každá bájka je spracovaná v dvoch podobách: v historickej a zároveň aj pretransponovaná do súčasnosti.

www.usingenglish.com
Táto stránka poskytuje množstvo gramatických cvičení pre rôzne stupne od „beginers až po advanced“. Cvičenia sa dajú vytlačiť alebo použiť ako online testy.

www.highlights.com
Stránka podľa rovnomenného anglického časopisu pre deti. V jej obsahu nájdete články, príbehy bez slov, skryté obrázky a iný „časopisový“ materiál.

www.kindersite.org
Stránka s množstvom piesní, príbehov a hier vhodných pre všetky deti.

www.starfall.com
Webová stránka venovaná nácviku čítania. V troch častiach: Učíme sa čítať, Čítanie ja zábava a Viem čítať nájdete si môžete stiahnuť množstvo materiálov na čítanie od najnižších ročníkov.

http://www.thekidzpage.com/index.html
Stránka s množstvom hier vhodných nielen na doma, ale dajú sa vytlačiť ako pracovné listy, taktiež sa môžu hrať na interaktívnej tabuli.

www.elllo.org
Webová stránka je venovaná počúvacím aktivitám, vhodná tak od 6. ročníka. Nájdete na nej vyše tisíc nahrávok na všetky témy. Sú na nej výborné hry na počúvanie a taktiež piesne, všetko s podporou textu.

Myslím, že webové stránky Britskej Rady, ako www.britishcouncil.org, z ktorých sa dostanete na stránky pre deti-kids, pre uciteľov-languageassistant, teachingenglish, english-online sú Vám známe. Zdroje na nich sú priam nevyčerpateľné a sú vhodné pre všetky vekové kategórie a úrovne študentov.

Toto je však iba zopár webových stránok, z ktorých môžeme čerpať. Určite i Vy máte množstvo takých, ktoré by ste nám vedeli odporučiť a preto Vás prosíme, aby ste nám poslali svoje typy. Radi ich vyskúšame a tiež uverejníme.
                                S pozdravom  Zuzana Cambelová.