Výročná IATEFL konferencia v Cardiffe (31.3. - 4.4)

IATEFL Conference Cardiff – Associates´ Day

            V dňoch 31.3.-4.4. som sa zúčastnila výročnej IATEFL konferencie v Cardiffe. Moja účasť bola zameraná hlavne na Associates´ Day, kde bolo potrebné komunikovať so zástupcami jednotlivých organizácií učiteľov anglického jazyka z celého sveta. IATEFL má 78 takýchto pridružených členov. Associates´ Day je príležitosťou pre predstaviteľov týchto organizácií zísť sa a prediskutovať spoločné problémy či úspechy. Hlavným poslaním väčšiny týchto asociácií je vytvoriť profesné komunity. Prostriedky ako sa to deje v jednotlivých krajinách sa za posledné obdobie zmenili. Okrem tlačených newsletterov a „face-to-face“ podujatí existujú on-line časopisy, interaktívne webové stránky, a pod.

            Toto podujatie sa už tradične koná jeden deň pred začiatkom konania konferencie súbežne s podujatiami jednotlivých SIGov. V predvečer tohto podujatia je spoločná večera, kde sa predstavitelia jednotlivých asociácií zoznámia či obnovia priateľstvá. 31.3. ráno po registrácii sa celodenný program začal o 9:30 úvodom (Sarah Hanam a Marion Williams) a uvedením programu tohto dňa.

            Sarah Hanam, doterajšia členka výboru IATEFL zodpovedná za „associates“, predstavila nového „šéfa“ Les Kirkhama. Sarah potom pokračovala zhodnotením uplynulého roka a hlavne svojho kontaktu s jednotlivými asociáciami. Zároveň upozornila, že táto konferencia v Cardiffe (ako aj po iné roky) je on-line v priebehu konferencie, čiže ju môžu sledovať tí, ktorí sa nemohli zúčastniť konferencie, ale bude prístupná aj ďalej (asi 1 mesiac), takže si možno pozrieť hlavne plenárne vystúpenia.

            Pred prestávkou ešte vystúpil Tim Philips a Penny Trigg, aby oboznámili prítomných o tom, ako British Council podporuje učiteľov anglického jazyka a ich ďalšie vzdelávanie, ako aj ich vzájomnú komunikáciu. Predstavil webovú stránku British Council „Teaching English“(www.teachingenglish.org.uk) , ktorá je vhodná pre učiteľov a ich potreby v cudzojazyčnej triede.

            Počas malej prestávky na občerstvenie bolo možné konzultovať so zainteresovanými ako to je s „Wider Membership Scheme“. To je iniciatíva IATEFL na podporu slabších krajín, aby sa ich učitelia mohli stať členmi IATEFL. IATEFL iniciuje sponzoring od členov aj nečlenov IATEFL na zhromaždenie peňazí na podporu týchto krajín.

            Po prestávke vystúpila Amy Jost s príspevkom, v ktorom sa podelila so svojimi skúsenosťami ako organizovať tímy pre prácu v asociácii: Happy TA Teams: A Myth or a Possibility? Bol to veľmi zaujímavý príspevok vyzdvihujúci osobnú zainteresovanosť členov výboru a širšej komunity (povedzme SIGov) pre úspešné fungovanie asociácie. Zdôraznila hlavne podporu aktívnej a pozitívnej spoluúčasti, jasné stanovenie cieľov práce, vzájoný rešpekt a počúvanie jeden druhého; podčiarkla potrebu vzájomnej dôvery, ale aj ochotu podstúpiť riziká, ktoré s touto prácou sú. To čo aj ja podporujem a považujem za dôležité je komunikovanie v rámci asociácie a výboru.

            Po obedňajšej prestávke sa rokovanie sústredilo na finančné otázky, voľná diskusiu a informácie z predstaviteľov jednotlivých SIGov.

            Na záver Sarah zhodnotila celý deň ako pozitívny prínos pre vzájomnú informovanosť a komunikáciu. Podľa mňa to bol veľmi vydarený program a náročný. Do konca mája nám príde zápisnica, ktorú potom zverejníme na našej webovej stránke.

            Bližšie informácie o celej konferencii hľadajte na www.iatefl.org.

Eva Tandlichová