10. národná SAUA/SATE konferencia / The 10th National SAUA/SATE Conference “CROSS CURRICULUM“

9 –10 septembra, 2010 / September 9- 10, 2010
Miesto Trnava / Place Trnava

Organizačný výbor / Organising Committee
Bérešová Jana
Kostolanská Zuzana
Kováčová Jana
Bánovčinová Andrea
Kováčová Lucia        
Pramuková Jana
Hrubčínová Božena
Tandlichová Eva

Na stiahnutie: Zápisnica