3. národná ELT konferencia / The Third National ELT Conference

Miesto Poprad / Place Poprad

Organizačný výbor / Organising Committee