7. národná SAUA/SATE konferencia / The Seventh National SAUA/SATE Conference

30 Augusta – 1 Septembra, 2004 / August 30 - September 1, 2004

Miesto Banská Bystrica / Place Banská Bystrica

Organizačný výbor / Organising Committee
Homolová Eva
Krajčiová Elena
Javorčíková Jana
Šavelová Jana
Štulajterová Alena
Štulrajterová Milena
Dvorčiak Kamil
Ličko Roman
Hrnčíř Arnošt
Zelenka Ivan
Tandlichová Eva
Pramuková Jana