9. národná SAUA/SATE konferencia / The 9th National SAUA/SATE Conference “BARRIER IS BROKEN, WHEN ENGLISH IS SPOKEN“

10  – 12 októbra, 2008 / October 10 – 12, 2008
Miesto Prievidza / Place Prievidza

Organizačný výbor / Organising Committee
Katarína Kovácsová 
Andrea Otrubová                 
Monika Kupcová                   
Július Kovács             
Denisa Karaková                  
Katarína Maulerová 
Tandlichová Eva
Pramuková Jana
Hrubčínová Božena

Na stiahnutie: Zápisnica