2. národná ELT konferencia / The Second National ELT Conference

21 – 23 október 1993  / October 21 – 23, 1993 ???

Miesto Nitra / Place Nitra

Organizačný výbor / Organising Committee
Marta Macková
Magdaléna Gajdošová
Elena Molnárová
Gabriela Drábeková
Erika Madurayová
Ľubica Drlíková
Tim Phillips
Darina Marčeková
Gabriela Dorňáková
Jana Pramuková